Dienstag, 12. Februar 2013

Masoni uz pomoć ministra Linića i guvernera Vujčića nastavljaju pljačkati Hrvatski naro

Zlato i njegov promet svuda u svijetu kontrolira Centralna banka i Ministarstvo financija, jer je to monopol države. Masoni su dali nalog MMF-u da se zlato proda, a MMF uputstvo HNB-u, a guverner Rohatinski rasprodao zlatne rezerve, na kojima smo izugubili najmanje 42,0 mlrd. $. o čemu sam pisao u kolumni ovog potrala „Masoni pljačkaju Hrvatsko narodno zlato uz pomoć guvernera HNB“ od 15.10.2012. g.
 Autor: mr. sci. Karino Hromin Sturm Photo: Marin Vajdić Četvrtak, 25 Listopad 2012 09:28
Na moj intervju sa novinarom Damirom Kramarićem pod naslovom „Linić
nema pojma i vodi nas u propast, a brzo bismo mogli ozdraviti kao Argentina“ piše mi moj kolega iz Znanstvenog društva ekonomista prof. dr. Đuro Medić sa Ekonomskog fakulteta Zagreb i kaže: Karino predlažem ti blaže izraze, a ne ove koje koristiš... Blagost ili „oštrina“ u izražavanju je pitanje stila komuniciranja…
Masonski upad u Hrvatsku i njihove doktrine za siromašenje Hrvatske ekonomije.
Pogledajmo kakve veze imaju masoni sa Hrvatskom ekononomskom situacijom, položajem i standardom naroda. Vratimo se na početak Hrvatske države nakon raspada.
U Hrvatsku su dolazili veliki ekonomisti kao Jeffrey Sachs kojeg su masoni dobro platili i koji je obilazio sve zemlje u tranziciji kao tvorac šok terapije doktrine neoliberalizma, tu su i plaćeni stručnjaci MMF-a, Svjetske banke, Banke za obnovu i razvoj i Europske Unije i drugi.
Svi oni provodili su masonski plan siromašenja naše zemlje pomoću Doktrine demokracije, Doktrine društvenog inženjeringa, Doktrine kontrole uma, kako bi proveli Doktrinu deindustrijalizacije, koja polako završava jer smo nakon 21 godine samostalnosti po njihovom naputku izgubili 85% proizvodnje. Na udaru je preostalih 15%.
Zatim slijedi Doktrina definancijacije, savjetovali su i naredili Vladi da saniramo banke sa 87 mlrd. kn, a zatim ih za 5,7 mlrd. kn prodali strancima.
Danas je 95% banaka je u stranom vlasništvu, preostale su još dvije i Croatia osiguranje, za koje je ministar Linić najavio da će dokapitalizirati (čitaj prodati), pa će čitav financijski sektor Htvatske biti u 100% vlasništvu stranaca.
Masoni su u Hrvatsku donijeli Doktrinu rasprodaje državne imovine gdje nas 21. godinu uvjeravaju da je dobro sve rasprodati jer će stranci „strateški partneri“ (masonski tremin star preko 300 g.) bolje raspolagati sa našom imovinom nego mi sami i nastavljaju sa nebulozom „biti ćete bogatiji“.
Tako to ne bi ni Fjodor Dostojevski znao sročiti u svom najboljem romanu „Idiot“.
Rezultat provedbe doktrina masona u Hrvatskoj.
Rezultat takvih doktrina za proteklo razdoblje je da smo postali zemlja Dužničkog ropstva i siromašnih građana.
Srednji sloj je nestao, nestalo je 85% proizvodnih poduzeća čiji su radnici na ulici, nemamo više svojih banaka, pa smo ostali bez financijskog sektora 95%, a sve su preuzele krupne banke koje su u stranom vlasništvu.
Kako se to odvijalo opisao sam detaljnije u kolumni „Kako je Hrvatska pala u dužničko ropstvo“ 18.11.2011. na (dnevno.hr) pa se neću ponavljati.
No postavlja se pitanje da li ima dna siromaštvu. Iz moje perspektive znam da dna nema i da vlastodržac
i kapitalisti tlače narod, sve dalje i sve dublje, koji misli da je kraj, ali nije tako, dna siromaštva nema.
Slijedeći masonski korak je pljačka Hrvatskog stambenog fonda, nekretnina i zemljišta.
Plan masona je da iz naroda izvuku maksimum i to grosistički. Pogledajmo što je to narodu ostalo što su u samoupravnom socijalizmu tako marljivo skupljali i štedili da bi imali, a taj komunistički režim je to narodu čak zdušno odobravao i poticao da stječe, za razliku od ovog našeg hrvatskog kapitalističkog koji sve rasprodaje, društveno, državno i narodno.
Pa kakva je to ideologija i diametralno suprotna divergencija samoupravnog socijalizma i kapitalizma.
Po svim kapitalističkim ustavima najveća kapitalistička svetinja je privatno vlasništvo.
U socijalizmu su masovno gradili stanove i vikendice. Točka. U kapitalizmu našem narodu Hrvatska Vlada to sve otima. Točka.
Sada dolazi na red masonski plan daljnje pljačke Hrvatskog naroda, oduzimanje kapitalističke svetinje privatne imovine građana Republike Hrvatske.
Novi zakoni novi porezi nameće MMF.
Ministar Slavko Linić slavodobitno je najavio novi Zakon o porezu na imovinu i druge porezne zakone. Tvrdi da je Hrvatski narod bogat, da se širi u svojim stanovima i da to treba oporezovati. Kao da je građanima to sve on osobno poklonio. Što se oni imaju širiti, a nemaju za platiti komunalije i za jesti.
Kako djeluje planirana masonska kriza. Vrlo jednostavno, novac se povuče iz opticaja, nastaje kriza gdje svi ostaju bez novca.
Tada su građani prisiljeni prodavati ono što imaju, kako bi platili hranu i režije. E dokle oni to imju oni su bagati kaže Linić.
Predlažem da se ministru Liniću skine plaća na 2.200 kn mjesečno da mu žena i djeca ostanu bez posla i da mora prodati stan koji je dobio u socijalizmu kako bi uzdržavao obitelj.
No ministar ima veliku podršku (masona) iz međunarodnog financijskog svijeta. Tako ministar Linić potvrđuje da su u srpnju 2012. g. imali sastanak sa (masonskim financijskim organizacijama) Svjetskom bankom i MMF-om.
Masonski plan je postavljen još 1944. g.
Masoni su imali dalekosežan plan pa su organizirali financijsku Konferenciju koja je održana u Bretton Woodsu 23.VII.1944. o financijskim i valutnim pitanjima na kojoj su donijeli rješenje o osnivanju Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke.
Na konferenciji su postavljeni osnovni postulati za uspostavu zlatnodeviznog i zlatnodolarskog standarda i mijenjanje dolara za zlato po službenom tečaju, koji je bio određen još 1934. g. od 35 $ po unci zlata pri čemu se promjena pariteta, devalvacija-smanjenje vrijednosti ili revalvacija-povećanje vrijednosti, mogla odrediti samo uz odobrenje MMF-a.
Predsjednik SAD-a Richard Nixon 1971. g. šokirao je cijeli svijet,objavivši da SAD obustavlja konvertibilnost dolara, to jest mijenjanje dolara za zlato. Na taj način pretvorio je dolar u zlatni standard bez podloge u zlatu.
Ujedinjene Nacije su plan Novog svjetskog poretka.
Ujedinjene Nacije osnovane su na konferenciju u San Francisku 26. lipnja 1945., s ciljem Organizacije UN-a o održanju mira i sigurnosti u svijetu. Po ranije pripremljenom planu masona (1944.g.) Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka priključeni su Ujedinjenim Nacijama kao njihov servis.
Značajnu ulogu u osnivanju organizacije UN-a odigrali su Nelson Rockefeller i njegova braća koji su intenzivno radili od 1940. do 1945. godine, te kupovali i primjenjivali pritisak na zemalje Latinske Amerike radi osiguranja glasova u UN.
Kod glasovanja u Ujedinjenim nacijama, Amerika je imala blok od devetnaest glasova latinoameričkih prema devet glasova europskih zemalja, čime su masoni i Međunarodna bankarska oligarhija osigurala kontrolu nad Međunarodnim monetarnim fondom, Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj, Međunarodnom financijskom korporacijom i Međunarodnim udruženjem za razvoj, koji zajedno čine Svjetsku banku.
Masonski velikodušan poklon UN-u.
Rockefelleri su velikodušno poklonili zemljište u vrijednosti od 8,5 mil. $ u New Yorku za sjedište
Ujedinjenih Nacija, a troškove izgradnje zgrade UN-a od 65 mil. $ financirani su beskamatno.
Ma dečki su pravi filantropi.
Zašto masonima trebaju takve organizacije pod okriljem UN-a.
Te organizacije koje danas nazivaju financijskim policajcima služe masonskim bankama da provode u svijetu Dužničko ropstvo i da od zaduženih zemalja utjeruju bankarske dugove pod okriljem Ujedinjenih Nacija.
MMF pomaže ministru Liniću.
Ministar Linić kaže da je ekipa MMF-a čitav mjesec srpanj radila u Zagrebu na Zakonu o porezu i da su od njih dobili čitav set izvanrednih sugestija i rješenja (za plajačku Hrvatskog naroda).
Naravno da su masoni putem svojih predstavnika poslali razrađeni plan kako će se nastaviti pljačkati Hrvatski narod.
Tako će jadan siromašan (85%) Hrvatski narod da bi mogao plaćati režije i hranu biti prisiljen prodavati svoju imovinu koju su stjecali svojim radom u samoupravnom socijalizmu, a izgubit će sve u neoliberalnom kapitalizmu.
Bravo ministre, imovinu građana možete opljačkati i kratkoročno potrošiti sredstva i osiromašiti penzionere, nezaposlene i druge građane, a što ćete onda kada se sredstva potroše, a potrošit ćete ih na sasvim drugu namjenu, za plaće državne birokracije i vaše.
Stavljaju nam pod nos da je u Britaniji svega 20% stanova u privatnom vlasništvu, a u Hrvatskoj 80%
u vlasništvu naroda, pa je njihov zadatak da to okrenu i da budemo englezi.
Gospodine ministre, o stvaranju novonastale vrijednosti iz proizvodnje, iz koje je normalno da se pokrivaju svi državni rashodi kod vas nema ni g. od govora.
Masoni i Hrvatsko narodno zlato.
Paralelno s time u Hrvatskoj se provodi još jedna tiha pljačka obiteljskog zlata.
Zlato i njegov promet svuda u svijetu kontrolira Centralna banka i Ministarstvo financija, jer je to monopol države. Masoni su dali nalog MMF-u da se zlato proda, a MMF uputstvo HNB-u, a guverner Rohatinski rasprodao zlatne rezerve, na kojima smo izugubili najmanje 42,0 mlrd. $. o čemu sam pisao u kolumni ovog potrala „Masoni pljačkaju Hrvatsko narodno zlato uz pomoć guvernera HNB“ od 15.10.2012. g.
Stil ili suština.
Sada se vračam na početak članka.
Pa sada, što reći ? Nakon deset mjeseci Programa 21 Kukuriku koalicije svi pokazatelji su negativni.
Bili smo na rubu ponora, a sada smo još korak naprijed.
Sigurno je jedno, kako povećati proizvodnju, podignuti BDP i standard građana, ministar Linić nema pojma, ali je odličan u nametanju poreznog harača, povećanja PDV-a, poreznim izmišljanjem zakona i pljački i osiromašenja Hrvatskog naroda.
Pored 360.000 ovrha po skraćenom postupku novim zakonima ministar Linić se sprema uknjižiti u vlasništvo i 20.000 tvrtki, koje će zatim jeftino prodati, kako bi punio proračun, a on bio uspješan ministar. Uz to će otpustiti 20 - 40.000 novih radnika.
Pa stvarno ne znam što da mislim o stilu izražavanja ili o suštini ekonomije.
Ja sam ogorčeni protivnik parole „Što si učinio za državu?“, moja formula je, „Što je država učinila za građane?“.
Dok je situacija nakon dvadesetijednu godinu sve teža i gora, ne znam da li ću paziti na stil.
Ministar Linić, u zemlji je izvanredno stanje.
Ministar Slavko Linić izjavljuje „U zemlji je izvanredno stanje, .. a iduće godine moglo bi biti još mnogo teže... pa novac nije problem, samo je pitanje kadrova.“
Uza sve takve i slične izjave postavljam jednostavno pitanje. Da li ste gospodo u Vladi izabrani da nam bude bolje ili da nam bude gore.
A, ako su kadrovi oko vas i vi nesposobni da se nosite sa ekonomskom situacijom raspišite natječaj za „Rješenje krize“ pa izaberimo najbolje i naravno samo pozitivno rješenje, gdje će nam biti samo bolje.
Masoni nam dotle i dalje prodaju doktrinu batine i mrkve, kao kad nam je pred mjesec dana agencija Fitch dala prolaznu ocjenu rejtinga i pohvalila rad Vlade, a Angela Merkel pohvalila premijera Milanovića u Njemačkoj, a prošli tjedan MMF je dao totalno negativnu ocijenu ekonomskog stanja u Hrvatskoj, a zatim ponovno A. Merkel napala Hrvatsku da nije spremna za ulazak u EU.
Tek tada kada su napali Vladu i SDP premijer Zoran Milanović na takve objede odgovrio da bi trebali informirati građane o novonastaloj situaciji što sve EU traži od Hrvatske i ponovno raspisati Referendum o ulasku Hrvatske u EU. Slažem se jer je onaj bio protuzakonsit i protuustavan. O čemu je Vijeće za Hrvatsku Deklaracijom o ništavnosti referenduma obavijestilo sve Vlade članica EU i SAD.
Pa s kim se ovi iz Vlade rade? Koga slušaju? Sve druge samo ne glas Hrvatskog naroda.
Poboljšanje standarda života građana možemo očekivati jedino okretanjem vlastitim snagama i vlastitom radu, a ne čekanju donacija i milostinje iz europskih fondova, jer će dotle ovi naši i oni njihovi potpuno opljačkati Hrvatsku.
Odgovorno tvrdim jer znam, ako provedemo Strategiju Razvoja Republike Hrvatske Državnim Iuntervencionizmom od 100 mlrd. eura u vlastitom aranžmanu, postigli bi rezultate bolje i brže od Argentine i riješili se Dužničkog ropstva.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen