Sonntag, 26. Mai 2019

sve nekak počinje od crtana za djecu

mi smo iz manipulirani na svakakve načine uz jedno kroz edukacijiski system nešto i to pomogne sa r

put in

neki misle što stoji u bibliji da če jedna trečina ljudi biti spašeni a ima mjesta gdje isuskaže gdje ljudi budu na tisuče spašeni knjiga otkrivenja koja je tek napisana kad su apostoli umirli ili ubiti i kad su ljudi ubijali prije nego su izumili krščane ubacili su tu knjigu tako da sakriju istinu i odma da ljudima kažu svoj plan. isus je umro uskrsno nakon negog vremena je opet došao i uzeo svoje ljude nakon toga nekak je došlo zlatno doba to se može dokazati sa kovanicama ima starih kovanica gdije nepiše godina. a odjedamput su počeli pisati godina kovanca. uz godine su promjenili ime sina yahuah u ime isus tako da zbune ljude sa imenom zeus zbog grka al to je sad druga tema. znači kovanice u grčkoj za isus je I u engleskoje i njemačkoj je j i tako se vidi na kovanici na grčkim rimski I i na njemačkim itd i sa godinama su taj I i J promjenili u 1. tako da su tisuču godina slagani i crkva je nešto 300 god sakrila ili izmsslila kad su pisali novu istoriju. na ti kovanicama nigdje nečete vidjeti godina 1,10,100 eto tolko da malo razmislite

uzeto