Montag, 24. Juli 2017

jeste li se ikad zapitali.... / Have you ever asked yourself

ko najviše vjeruje u vas ko vas bolje pozna nego vi sami sebe
to su ta neka pitanja koje se teško sjetimo  zato što smo previše zatrpani sa stvarimo koji na ometaju na nevidimo ono šta je blizu nas
radimo od sebe nešto što nismo al kak to prepoznati mi sami teško da to možemo  trebamo pomoči od drugih ljudi i kak prepoznati to je svaki čovjek ima više maski na sebi
sa ženom/mužem , sa djecom/ tatom /mamom , sa prijateljima,na poslu
i od od nekih sakrije svoje pravo lice
a od onih koji se neboji  sve kaže to je taj uži kraj


sami od sebe radimo manjim nego što jesmo tu šta mi neprimjetimo dako lako i na to da čovjek dođe i shvati to je jedan daleki put.
danas govorimo mi trebamo malo odmora onda idemo na neke fešte,upalimo televizor il taj smartphone i igraju nege igrice i govore to me odmara sebe sam lažuči.
po meni se čovjek tek odmara ka se povuče malo u sebe i kad mozak radi svoje jest da ima nekih teški stvari odplatit kredit i šta ja znam št sve al treba mozak pustit da radi svoje ne se stalno distraktirati od stvarnosti jer zaista te naprave tehn ika ,televizor su samo tu da vi neprimjetite koliko ste svi vi bitni al
čovjek je tako napravljen da više voli davati nego uzeti jel se pitate žašto je to tako.
jel ste znali da čovjek voli tjelesni dodir ( ruka na na rame, rukohvatati ) za bolje razumljevanje
jeste li kad primjetili na sebi na ste nekak bili u badu i onda vas neki pozdravi i vi sve to zaboravite instantno na taj sekud

i sad da se vratim šta sam inače mislio reči
u vašem životu je UVJEK jedan koji vam kaže šta je činiti i vi znate da ima pravo
Uvjek tražimo ono šta nam je blizu a iz naše nemarnosti nekak neželimo da progledamo

u životnom putu čovjek se pita razna pitanjea i kad nenađe ljude s kim bi mogao pričati on se zatvara i onda je tu uvjek jedan ko kuca na ta vrata UVJEK dok ga nerazvali leži sve na vama nemojte kriviti druge za vašu situaciju ne prebacivajte svoje stvari na druge

djeca najbolje  znaju otvoriti srca ljudima nisu toliko slijepi da to  pažljivo istaknem al tu su i drugi ljudi oko vas koji više vjeruju u vas nego vi tako pažljivo slušajte vjerujte u sebe malo više 


nemojte kvarit djecu ono šta tražite od njih prdržite se i vi vaše zapovjede tu ne vrjedi isprika to sam ja tak naučio od svoga tate ili ja sam stariji, objasnite tako da SE KRUG NE NASTAVI 
koliko god da su tu knjigu promjenuli još uvjek ima toliko istine u sebi da je vrjedi studirati al sami nemožete jer treba je shvatiti pričajte bez straha 
otvoreno šta vas muči i rasti čete u sebom samu elohim YAH i sin Yahusha če vam pomoči


Who most trusts you who knows you better than yourself
These are some of the issues that we can hardly remember because we are overwhelmed with things that are hindering us to see what's near us
We do something that we are not ashamed to recognize for ourselves it is difficult for us to need help from other people and to recognize it every man has more masks on himself
With a wife / husband, with children / dad / mommy, with friends, at work
And some hide their right face from some
And those who are afraid of everything say that's the end of it


We are doing ourselves less than we are here to do, and that man is coming and realizing it is a distant one.
Today we are talking we need a little rest then we go to some festivals, we turn on the TV and this smartphone and play some games and say that I'm resting myself I'm lying.
A man is just resting on me and pulling a little to myself and when the brain is doing his job is to have some bad things to repay the loan and what I know all the things that the brain needs to do is not always distracted from reality because they really make the technique , TVs are just there to make you realize how much you are all important
The man is so made that he loves to give rather than take a look to wonder why this is so.
The sign you knew that a man likes a physical touch (arm on the shoulder, handgrip) for a better understanding
Did you notice yourself that you were somebody in bad and then some greet you and you all forget it instantaneously

In your life is a CLEAR one who tells you what to do and you know he is right
We are always looking for what is near us and we want to look for something out of our neglect

In the way of life, a person is asking a variety of questions and when people are in love with whom he can talk he closes and then there is always one who knocks on that door. UVJEK while lying down lies all of you do not blame others for your situation do not swap your stuff to others


Children know best to open hearts to people are not so blind to be careful to point out there are other people around you who believe in you more than you listen so carefully believe in yourself a little more
Do not ruin the children  keep your commandments out of this excuse that I learned from my dad alone or I am older, explain that  

 THE CYCLE DO NOT CONTINUE
 this book has changed, there is still so much truth in it that it is worth studying but you can not allone because it needs to be understood without fear
speak open what troubles you and grows up in your wounds I beg your pardon YAH and sin Yahusha will help you

Google Prevoditelj za tvrtke:Prevoditeljski alatiPrevoditelj web-lokacija

Keine Kommentare:

Kommentar posten