Sonntag, 6. September 2015

Der weg nach Hause // The way home // Put kući
about went to the 20 years of the questions and or crushed me 
what is the purpose of the life
I cried on my work place and didint know what to do so was  I  got fired not  because of the cry 

I did not want to go back to the nuclear plant  to work

so j can say that my lack of knownloge about God was big I believed in God but Jesus but it was not with the heartj asked questions j got not that answers that j wanted or searched in my life j got my opinion not so much love I thought about suicide after j got  fired there was no time to think about suicide j got to search a Job  

so my niece was born and am grateful for Diess child for this gift otherwise I can not interpret it this child gave me the love and respect due to the time at which it was growing because respect and love that I always wantedin my life I Rifi God when I was in the workplace crying because I was fired for the first time which was good because you come to other thoughtsthe second time I thought again about suicide after I called again God and comb because my niece to ungefer 2 or 3 years old with a laugh at me, I was in front of the window, because I said to myself if I live dan I Live For theeand troztem I left God or ICG veriet himbut the words of Jesus Christ, our Redeemer Messiah of our healthy, forgive them they know not what they do, verlisen me igrendwie neverI dreamed of demonsthe came in my room and I cried myself to  God sometimes Jesus, sometimes I cant speak their not speak well because my faith was not so strong 
By the time I became Vegan 
here the story this in one night, I felt a hunger I went to the fridge took the sausage in the hand and held some  minutes in hand and was not able to eat  the sausage  a force stopped me from I think today it was  God's gift to me otherwise I can not explain itI eated instead of sausage  bread with cheaseso 2 weeks later I let the combined reduction of cheese on the Internet so no more cheese for me

J becameV eganand  it came unto me How can j love the animals more than Godabout a year and a half  later in the fabled night I was on the internetand somehow it came in my mind to search
"God is Vegan" was on that time not a frend of reading so gave God my opinion a second sighn to me with Jesus is Vegan an  J found it with
Gennesis 1:29 And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat because it give more that is only one verseI cried happy and thanked God that he did not leave meand I truthful testify God exists and Jesus Christ is His Son of God in flesh that diead for our sins and resurrected on the 3 day so repent your sins and keep his commandments to you and be saved you dont have the Bieble to memorize you schould understand learn and live healthyGod our havently Father and his son Jesus Christ fight for us is the only way for salvation Jesus Christ "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.Begin to believe will incarnated in Christ, the time is short


O otišao u 20 godina na pitanja i ili erdrucktem me mnogo višegrijeh života koji jePlakala sam u svom radu i ne znam što da radim pa nisam dobila otkaz zbog Weinem ali zbog nuklearne elektrane, jer nisam htio vratiti zbog radioaktiwitat
tako da mi mogu reći da nisam znao mnogo o slikama ovaj putDanas znam malo više, tako da ne vjerujem u Boga i Isusa, ali s herzem više što je auss Won standardiziran moždajer čovjek stelt pitajte svoje roditelje jedno rijetko dobiva odgovor zufridende imao malo ljubavi efahrenRazmišljao sam o samoubojstvu nakon te postao grgljanja otkaz nema vremena razmišljati o samoubojstvu kao traženje poslapa moja nećakinja je rođen i sam zahvalan za Diess dijete za ovaj dar inače ja ne mogu protumačiti ovo dijete mi je dao ljubav i poštovanje, zbog vremena u kojem je rastao, jer poštovanje i ljubav koju sam oduvijek željelau životu sam ref Boga kad sam plakala u Werkstat jer sam dobio otkazprvi put da je dobro, jer ste došli na druge misli
drugi put opet sam mislio o samoubojstvu nakon što sam nazvao opet Boga i češalj, jer moja nećakinja se ungefer 2 ili 3 godine uz smijeh na mene, bio sam ispred prozora, jer sam rekao da ja osobno, ako ja živim Dan Ja živim za tebe
i troztem sam napustio Boga ili ICG veriet njega
ali riječi Isusa Krista, našeg Otkupitelja Krista našeg zdravi, oprosti im, ne znaju što im je činiti, verlisen nikad mi igrendwie
Sanjao sam demonen
su kammen u mojoj sobi, a ja sam plakala quellten Boga ponekad Isusa, ponekad nisam mogla izgovoriti svoje Nammen vjerojatno zato što moja vjera nije bila toliko jaka
Kad sam bio veganovdje geschithe to u jednoj noći, osjetio sam heise glad Otišao sam do frižidera uzeo kobasicu u ruku i držao ga Parr minuta u ruci i bio je u mogućnosti da kobasici ne jesti silu zaustavio me iz mislim danas čini je Božji dar za mene inače ne mogu to objasnitiI kao što je umjesto kobasica s kruhom kessepa 2 tjedna kasnije sam neka kombinirani smanjenje sira na internetu, tako keinn sir Više sam postao vegan, tako
a od Stelte mi kako ja mogu pitati životinje nego ljubitelji Boga
negdije oko godinu i pol kasnije u legendarnim noći sam bio na internetu i nekak mi je došlo čudesna snaga neznam kako drugačije opisati da na internetu tražim  "God is Vegan"  

al u ono vrijeme nisam bi nešto baš za čitanje tako da mi je je Otac nebeski Bog poslao drugi znak po mom mišljenu
sa "Isus je Vegan" i našao sam video i otvorio sam ga i pročitao sam :
Gennesis 1:29 I reče Bog: Evo, dajem vam sve bilje se sjemeni, koja je na licu svoj zemlji, i sva stabla, u koji je plod stabla što se sjemeni, neka vam budu za hranujer daju više da je samo jedan stihPlakao sam od sreče i zahvalio Bogu da
me on nije  ostavioi doista mogu svjedočiti da je Bog  stvaran i Isus Krist je Sin Božji postao čovjekom i da je Isus riječ Božija     Ivan 3: 3-53 Isus odgovori i reče mu: Zaista, zaista, kažem ti, ako se tko ne rodi, ne može vidjeti kraljevstva Božjega! 4 Nikodem mu reče: Kako se čovjek može roditi kad je star? On ne može ići po drugi put u utrobu majke svoje i roditi se?5 Odgovori Isus: Zaista, zaista, kažem ti, ako se tko ne rodi iz vode i Duha, ne može ući u kraljevstvo Božje!
držati njegove zapovijedi da se vi spasio sve joj ne smije Biebel pamtiti shvatiti da ste trebali naučiti
Bog je naš Otac himlicher bori za nas i njegova sina Isusa Krista da se bore nasIsus Krist "Ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni.Počnite vjerovati utjelovljena volja u Kristu, vrijeme je kratkoKeine Kommentare:

Kommentar posten